Pawiński, P. (2021). Między innowacją a konwencją. Warunki skutecznej komunikacji perswazyjnej z perspektywy marketing science i praktyki marketingowej. "Res Rhetorica", 8(4), 54-68. https://doi.org/10.29107/rr2021.4.3