Modrzejewska, E. (2015). Retoryka i wiedza – wielogłos. Społeczeństwo wiedzy, retoryka i media. "Res Rhetorica", 2(1). Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/2015_1_15