Hordecki, B. M. (2021). Dialektyka erystyczna jako sztuka unikania rozmówców nieadekwatnych. "Res Rhetorica", 8(2), 118-129. https://doi.org/10.29107/rr2021.2.7