Kapuścińska-Jawara, A. M. (2021). Sanctitas et dignitas. Wczesny humanizm potrydencki a perswazyjno-parenetyczny zamysł Piotra Skargi w Żywotach Świętych Starego i Nowego Zakonu. "Res Rhetorica", 8(3), 20-53. https://doi.org/10.29107/rr2021.3.2