Dawidziak-Kładoczna, M. (2021). Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga „Mocno stronniczy” ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka). "Res Rhetorica", 8(1), 24-40. https://doi.org/10.29107/rr2021.1.2