Kampka, A. (2020). Recenzja/Review: Michał Czerenkiewicz, Polonia illustrata. Łacińska twórczość panegiryczna Szymona Starowolskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019. "Res Rhetorica", 7(1). Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/479