Styszyński, M. (2020). Retoryka kryzysu jemeńskiego w oficjalnych komunikatach obu stron konfliktu w latach 2016-2019. "Res Rhetorica", 7(1). https://doi.org/10.29107/rr2020.1.4