Pałucka-Czerniak, I. M. (2019). Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej: problemy teoretyczne i praktyczne (na podstawie analizy wybranych materiałów dydaktycznych z lat 2017-2019). "Res Rhetorica", 6(4). https://doi.org/10.29107/rr2019.4.4