Patro-Kucab, M. (2019). Alojzego Felińskiego stosunek do pieniędzy i dóbr materialnych. "Res Rhetorica", 6(3). https://doi.org/10.29107/rr2019.3.6