Gieba, K. (2019). Postać stalkera – retoryka przywództwa w postkatastroficznym świecie. "Res Rhetorica", 6(2). https://doi.org/10.29107/rr2019.2.4