Sarna, P. (2019). W trosce o nieprzedstawienie – wizerunek Józefa Stalina na łamach czasopism społeczno-kulturalnych okresu stalinizmu w Polsce. "Res Rhetorica", 6(2). https://doi.org/10.29107/rr2019.2.3