Kampka, A. (2019). Recenzja/Review: Barbara Sobczak, Retoryka telewizji, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznaƄ 2018. "Res Rhetorica", 6(1). Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/341