Budzyńska-Daca, A. (2018). Recenzja/Review: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Instytut Filologii Klasycznej, Warszawa 2017, ss. 350. "Res Rhetorica", 5(4). Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/313