Tomecki, K. (2018). Retoryczne znaczenie liczb palindromicznych w Biblii. "Res Rhetorica", 5(4). https://doi.org/10.29107/rr2018.4.2