Kiełbiewska, A. (2018). Retoryka „czarnego marszu” na materiale haseł prezentowanych w przestrzeni publicznej. "Res Rhetorica", 5(3). https://doi.org/10.29107/rr2018.3.1