Antoszek, E. (2018). Opowieści graniczne: reprezentacje granicy amerykańsko-meksykańskiej w serialu The Bridge (2013-2014). "Res Rhetorica", 5(2). https://doi.org/10.29107/rr2018.2.4