Modrzejewska, E. (2018). Sprawozdanie/Report: XVI konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego pt. „Retoryka wartości”, Warszawa, 23–24 listopada 2017 r. "Res Rhetorica", 5(1). Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/265