Kampka, A. (2018). Recenzja/Review: Powinowactwa retoryki red. Barbara Sobczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznaƄ 2017. "Res Rhetorica", 5(1). Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/263