Działak-Szubińska, A. (2018). "Dobry doradca" – piętnastowieczny portugalski traktat dydaktyczny. O poradach żywieniowych króla Edwarda. "Res Rhetorica", 5(1). https://doi.org/10.29107/rr2018.1.6