Dymek, D. (2017). Jak z uczuć uczynić argumenty? Środki retoryczne w wybranych szkicach krytycznoliterackich Michała Grabowskiego. "Res Rhetorica", 4(4). https://doi.org/10.29107/rr2017.4.4