Polkowska, L. (2016). Retoryka dramatu socrealistycznego na przykładzie "Zwycięstwa" Janusza Warmińskiego, "Zwykłej sprawy" Adama Tarna i "Brygady szlifierza Karhana" Vaška Kani. "Res Rhetorica", 3(3). https://doi.org/10.17380/rr.2016.3.5