Molek-Kozakowska, K. (2015). Struktury argumentu i strategie nazywania w dyskursach zwińÖzanych z in vitro w Polsce i Unii Europejskiej. "Res Rhetorica", 2(4). Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/2015_4_5