(1)
Działak-Szubińska, A. Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (1631) Antóniego De Sousa De Macedo, Czyli Jak Udowodnić „siłę” Portugalczyków. RR 2015, 2.