(1)
Czapińska, M. Retoryka W służbie przywódcy Politycznego. RR 2015, 2.