(1)
Bendrat, A. Herbert A. Wichelns O Krytyce Retorycznej W XX Wieku. RR 2015, 2.