(1)
Jeziński, M.; Kiełbiewska, A. M.; Molek-Kozakowska, K. Retoryka (nie)pamięci – Wprowadzenie Do Tematu Numeru. RR 2024, 11, 2-5.