(1)
Pawlak-Hejno, E. Sprawozdanie/Report: XI Mediolingwistyczne Seminarium Naukowe „Język W mediach”, Pt. „Retoryka W Mediach. Retoryczne Badania mediów”, 1.12.2023, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, UKSW W Warszawie. RR 2023, 10, 183-185.