(1)
Sowa, J. Retor O barbarzyńcach, barbarzyńcy O Retoryce – Przybysze Z Dalekich krajów W Utworach Lukiana Z Samosat. RR 2023, 10, 5-28.