(1)
Kampka, A. Retoryka różnych Perspektyw – Wprowadzenie Do Tematu Numeru. RR 2023, 10, 2-4.