(1)
Kochan, M. Wojenna Retoryka Przemocy W Konflikcie Rosyjsko-ukraiƄskim. RR 2023, 10, 63-80.