(1)
Linde-Usiekniewicz, J. Wokół Uproszczonego Stylu Retorycznego wykładu Akademickiego W języku Obcym – Przypadek studiów Filologicznych. RR 2024, 11, 121-137.