(1)
Tylak, A. Retoryka Zdrowia I Choroby W „trosce O duszę” U Platona Oraz twórców Corpus Hermeticum. RR 2023, 10, 83-94.