(1)
M. Kiełbiewska, A.; Partyka, J. Retoryka Zdrowia I Choroby – Wprowadzenie Do Tematu Numeru. RR 2023, 10, 2-4.