(1)
Smoleń-Wawrzusiszyn, M. Strategie Argumentacyjne W Dyskursie Emancypacyjnym Kobiet przedsiębiorczych. RR 2023, 10, 89-104.