(1)
Piechota, M. Poetyka Exemplum W reportażu Pawła Kapusty „Pandemia”. RR 2023, 10, 106-128.