(1)
Baran, A. Przekonaj I Daj Się przekonać. Argumentacyjno-Perswazyjna Rola Arystotelesowskich Reguł Preferencji Na przykładzie Wybranych Reklam. RR 2023, 10, 119-133.