(1)
Nowińska, J. Eufonia, Sensoryka I intertekstualność W Komunikacji Perswazyjnej Na przykładzie Tekstu Z Pogranicza Kultur – J 8, 1-11. RR 2023, 10, 29-43.