(1)
Hawrysz, M. Funkcje Retoryczne I Ich Rola W kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów Onkologicznych (w świetle blogów). RR 2023, 10, 70-87.