(1)
Walińska, M. Choroby Duszy I ciała W Perswazji Kaznodziejskiej (na przykładzie Kazań Z XVII I początku XVIII Wieku). RR 2023, 10, 53-69.