(1)
Smoleń-Wawrzusiszyn, M. Komunikowanie Publiczne. Zagadnienia Wybrane, Pod Red. Barbary Kudry I Elwiry Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. RR 2015, 2.