(1)
Kornicka, A. Sprawozdanie/Report: Ogólnopolska Konferencja Retoryczna – Retoryka a współczesne Formy Komunikacji, 31.05.2022, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Online. RR 2022, 9, 130-133.