(1)
Loewe, I. Badanie Kategorii Estetycznych W Dyskursie Telewizyjnym. Analiza Logocentryczna. RR 2023, 10, 145-162.