(1)
Kowalski, J. Retoryczność Kolekcji W świetle powieści Johna Fowlesa "Kolekcjoner" (1963). RR 2022, 9, 83-95.