(1)
Tryksza, A. Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka Polskiej powieści Kryminalnej Po Roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021. RR 2022, 9, 106-111.