(1)
Smól, J. I. Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka „okołokoronawirusowa”. Szkice językowo-Kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021. RR 2022, 9, 112-117.