(1)
M. Kiełbiewska, A. Grzeczność językowa Jako narzędzie kształtowania Etosu mówcy W Wypowiedziach współczesnych Polskich polityków. RR 2022, 9, 62-83.