(1)
Woźniak-Wrzesińska, E. Amplifikacja Retoryczna W Argumentacji Z Zakresu Gender Studies W Polskiej Komunikacji Politycznej. RR 2022, 9, 133-147.