(1)
Ornatowski, C. Retoryka Uzbrojona: Walka O świadomość We współczesnej Przestrzeni Medialnej. RR 2021, 8, 14-39.