(1)
Styszyński, M. Apoteoza Przemocy W Propagandzie Państwa Islamskiego. RR 2015, 2.