(1)
Słomka vel Słomiński, K. Przekłady I Parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza Od XVI Do XVIII Wieku – Sposoby Kreowania Wizerunku doskonałego władcy. RR 2021, 8, 4-19.